Fakta om Sykkeltunnelen i Løvstakken

Det er mange som gleder seg til gang og sykkeltunnelen er ferdig. Da vil nok mange bergensere få en ny hverdag som skaper et helt nytt nettverk i Bergen by. Når tunnelen er ferdigstilt kan man sykle sammenhengende fra Fyllingsdalen og inn til sentrum på splitter nye sykkelveier.

 

Lengde:
2900 meter. Bredden på sykkeltunnelen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter bredt felt for gående. Feltene er adskilt frå hverandre, egne sykkelfelt i begge retninger og gående i eget lett opphøyd felt.

Tidsbruk
Å sykle vil ta mellom 8-10 minutter gjennom selve tunnelen. Frå Oasen til Haukeland vil det ta ca 20 minutter (5,6 km) og frå Festplassen til Oasen ca 25 minutter (7,8km). For å sette dette litt perspektiv tar det i dag ca 42 min frå Oasen til Haukeland over Melkeplassen.

Gange, ca 36 minutter
Bybanen gjennom tar 3 minutter med en gjennomsnittshastighet på 60km/t

Temperatur:
7 grader hele året

Kurvatur:
Svak helling mot Kristianborg (40 moh) Fyllingsdalen ligger 60 moh. Dette vil ikke oppleves som en betydelig helling.

Åpningstid 
Sykkel og gangtunnelen skal som utgangspunkt være døgnåpen

Kameraovervåkning
Det er full kameradekning i hele tunnelen. Videoovervåking ved hver av inngangsportalene

Sykkeltunnel inngang Fyllingsdalen.png

Sykkeltunnelens inngang ved Fyllingsdalen

Nødtelefoner
Dette vil finnes hver 250 meter i tunnelen. Hver nødtelefon har også videoovervåkning

Evakuering
Estimert 8,9 minutter frå brannstart til komplett evakuering til tverrslag. Gang og sykkeltunnelen gir også tilkomst til ambulanse og andre kjøretøy  for evakuering

Sentertverrslag 1500meter Sykkeltunnell.png

Sentertverrslag 1500meter inni tunnelen

 

Kontaktinformasjon: 

Arild Tveit
Prosjekteringsleder 
E-post: arild.tveit2@vlfk.no

Camilla Einarsen
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no
Mobil: 90556050