Få SMS varsel på mobil

Anleggsarbeidet under Løvstakken er igang. Sikre deg SMS varsel på mobilen, så er du forberedt på hva som skjer

 

Marti Tunnel er i gang med anleggsarbeidet for en ny tunnel for Bybanen under Løvstakken. Vi skal gjøre vårt aller beste til å gjøre anleggstiden så smertefri som mulig for våre naboer, men det kommer til å merkes når vi er i gang med tunneldriften.
Tunnelen kommer til å drives med boring og sprenging. Det vil si at det bores hull i berget, det blir satt sprengstoff i hullene og så fyres det av.

På selve sprengningstidspunktet vil det bli varslet med sirener. Korte støt i ett minutt før det sprenges og så et langt støt i 10 sekunder når sprengningen er over.
Når det fyres av sender det vibrasjoner igjennom bakken og disse kan merkes innendørs og kanskje oppleves litt dramatisk. Det anbefales at foreldre/pårørende setter seg ned med barn/eldre og forklarer hva som skjer og at det ikke er noe å bekymre seg for. Lurt kan det være å sikre gjenstander som kan ramle ned og bli skadet.

Få SMS varsel på mobil:
For at opplevelsene ikke skal påføre naboer unødvendig stress er det satt opp et system med SMS varsling, der det blir sendt ut varsel på SMS 30 minutter før det sprenges.
 
Slik melder du deg på/av SMS tjenesten:
Påmelding/avmelding SMS varsling for sprengning ved nye Løvstakktunnelen

-         For å melde deg på send SMS: D15VEST til 1963.

-         For å melde deg av send SMS: D15VEST STOPP til 1963.

 For de første sprengningene vil det være vakter som stopper trafikken og gående i området rundt tunnelen. Vi forstår at dette kan være frustrerende men ber om at beskjeder fra vaktene følges, slik stengingen varer i kortest mulig tid. Som regel bare noen få minutter.

Når det sprenges dekkes berget med sprengningsmatter som forhindrer at steiner flyr av gårde. Allikevel anbefales det, av sikkerhetsmessige årsaker, å holde seg unna vinduer når det skal sprenges.

Det vil bli satt opp flere vibrasjonsmålere i området rundt tunnelen. Geologer har allerede undersøkt grunnforholdene og gitt strenge føringer for hvor mye vibrasjoner som tillates. De første sprengningene blir derfor svært forsiktige og det vil ikke endres før målingene viser at det er trygt.

Hvis det oppdages en skade som følge av anleggsarbeidene, kontaktes Bybanen Utbygging så snart som mulig. Det er viktig at tidspunktet for når skaden oppsto, fastslås med størst mulig sikkerhet.

Skulle det oppstå skade må den enkelte kontakte sitt forsikringsselskap dersom skaden må repareres umiddelbart for å unngå følgeskader. Forsikringsselskapet vil sørge for utbedring og ta saken videre opp med Bybanen Utbygging.