Entrepriseoversikt for 4. byggetrinn

I kommende måneder vil det bli lyst ut en rekke nye entrepriser på Bybanens 4. byggetrinn til Fyllingsdalen

 

Minner om leverandørdagen for tekniske entrepriser mandag 12. november 2018. Påmelding til bybanen@hfk.no

 Hovedfokus på dagen vil være tekniske fag og jernbane fag som skal lyses ut på konkurranse det nærmaste året:

D34 Tekniske installasjonar Haukeland  utlysing prekvalifisering 2019
D31 Vognhall    utlysing prekvalifisering 2019
D43 Kontaktledningsanlegg utlysing prekvalifisering juli 2019
D44 Likeretteranlegg utlysing prekvalifisering desember 2018
D45 Elektro utlysing prekvalifisering april 2019
D51 Spor  utlysing prekvalifisering februar 2019


Registrering mandag 12 november kl 11, møte oppstart kl 12.

 

A reminder about the contractors day for technical works at the Bergen light rail the 12th November 2018. Registration to  bybanen@hfk.no

The main focus of the day will be the technical contracts and the railway contracts expected to be issued for tender the coming year:

 

Contract      

Discipline       

Prequal                

Contract award

D34

Technical instalations Haukeland St.     

2019

2019

D31

D43

Stabeling hall

OCS

2019

July 2019

2020

January 2020

D44

Substations  

December 2018  

June 2019

D45

LV Power

April 2019

November 2019

D51

Track

February 2019

September 2019