Entreprise oversikt

Fremdriftsplan for bybaneutbygging Sentrum - Oasen

 

I Fløen er de opptatt med prøve spunting i parsellhagen i uke 34. Dette for å prøve å unngå at vi får uforutsette overraskelser når vi begynner på selve arbeidet med å etablere tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus.

I Møllendalsveien er de straks klar til å støpe taket på kulverten som Kronstadsporet skal på. derfra skal vi videre med en ny kulvert inn mot Fløen.

På Kronstad er Veidekke nå klar for å starte å sprenge tunnel. Regner med at de tar første salve i morgen.

Her er en liten oppdatering om de forestående entreprisene som særlig entreprenører fra inn- og utland bør merke seg:

D12 AdO – Kronstad (Haukeland tunnelen): BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering uke 35, med frist for å søke om prekvalifisering i slutten av september.

D14 Mindemyren: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering uke 36, med frist for å søke om prekvalifisering i begynnelsen av oktober.

D16 Fyllingsdalen: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering uke 42, med frist for å søke om prekvalifisering medio november.

D44 Likerettere: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering i slutten av 2018

D11 Sentrum: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering januar 2019.

Det vil fortsatt gå noe tid fra prekvalifisering til byggestart, men det er en indikator på at vi nå nærmer oss stor aktivitet i bybaneprosjektet.

Fløen 01.jpg