Enighet i Bystyret om finansiering av bybane til Flesland

Det er enighet i Bergen bystyre om finansiering av bybane utbygging, sentrum - Flesland