Endringer i Fjøsangerveien

Fjøsangerveien holdes nattestengt fra klokken 22:00 til 05:30 i perioden 8. til 21. oktober.

 

I forbindelse med forberedende arbeider med etablering forskjæring til påslag Løvstakktunnelen skal det etableres en midlertidig gangbro over Fjøsangerveien. For å etablere broen må Fjøsangerveien stenges i begge retninger på natt for å utføre dette arbeidet. Gjelder både hovedveien og sykkelveien. Arbeidet utføres i perioden 8. til 21. oktober fra kl. 22:00 - 05:30.

Etablering av gangbro.PNG