Mindemyren: Endring av kjøremønster ved Elvebakken - Kristianborg

Natt til 2.mars stenges Kanalveien ved Minde Alle nr.26 og det betyr at trafikk til Mindemyren sør går via Kristianborg.

 

Det er stor anleggsakivtitet på hele Mindemyren og da blir det behov for omlegging av biltrafikken her. En forlengelse av flomkulvert, fundamentering og bygging av betongplater for spor til bybanen, opparbeidelse av grøntrabatter samt ny infrastruktur i grunnen gjør at innkjørsel ved Minde Alle nr 26 må stenges. 

Trafikk som skal inn til Kanalveien 88 (Jæger, Staples) og opp til Elvebakken må derfor nå komme i fra sør ved Kristianborg, slik det har vært tidligere. 

Fresing og veimerking vil skje kl 22:00 1.mars og veiomleggingen skjer på natt til 2.mars. Det vil være tre trafikkvakter ved Kristianborg og tre vakter ved Minde Alle 26 som hjelper til med trafikkavviklingen i området. 

Trafikkvaktene vil være tilstede for å dirigere fra tirsdag 2.mars til fredag 5.mars fra kl 06:00-22:00. 

 

Kontaktinformasjon for veiomleggingen

Frode Bryn
Nabokontakt entreprenør NCC
Epost: frode.bryn@ncc.no

Terje Engevik
Byggeleder, Bybanen Utbygging
Epost: terje.engevik@vlfk.no

Camilla Einarsen
Kommunikasjonsrådgiver, Bybanen Utbygging
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no