Endring i gang og kjøremønster for gående og syklende i Haukelandsområdet

Broen over Haukelandsveien vil bli fjernet. Dette vil gi endringer i gang og kjøremønster for gående og syklende.

 

Dette er endringene:

  • De som kommer gående eller syklende i Haukelandstunnelen må ta en ekstra sløyfe opp igjen mot sykehuset og så ned på andre siden av veien, ved blomsterkiosken for å komme over veien. 
  • Fortau langs Smerteklinikken hvor den nye Haukeland holdeplass kommer, vil bli stengt.
  • De som skal til og fra Haukeland Universitetssjukehus med buss bør vurdere om de skal ta bussen til/fra holdeplass sør for Haukelandstunnelen.
  • Når broen fjernes (ettermiddag/kveld) vil det bli trafikkdirigering i området. Nærmere tidspunkt for når broen blir fjernet vil vi komme tilbake til.
  • Broen skal tilbake på samme plass når byggearbeidene er ferdige