Endret kjøremønster i Fyllingsdalen

Fredag er det klart for nytt kjøremønster for trafikk til og fra Bønes

 

Endringen skyldes at entreprenør har gravd seg ned til påhugg ny Løvstakktunnel. Og i neste måned starter driving av Løvstakktunnelen. Langs Hjalmar Brantingsvei arbeides det for fullt med å klargjøre for omlegging av infrastruktur.

Det er etablert en stålspunt rundt byggegropen for å sikre at vannstanden i området opprettholdes samt hindre at vann trekker inn i tunnelen.

Dere som beboere har opplevd og vil fortsatt oppleve noe ulemper av anleggsarbeidene i forbindelse med omlegging av veger etc. Etablering av omkjøringsvegen og stengning av Hjalmar Brantingsveg vil skje fredag 9  november. Da vil det være etablert et kjøremønster som vil vare til slutten av 2020.

Det vil rundt årskiftet bli etablert en midlertidig bro i Hjalmar Brantingsve, etter at skjæringen er tatt ned og ny mur er etablert.

Arbeidene vider.

Ved årskiftet 2018/2019 vil våre på plass en entreprenør som skal utføre arbeidene med selve tunnelbyggingen og resterende arbeider som skal bygges i området rundt tunnelpåhugget og fram til ca Kiwi-hjørnet av Oasen. Entreprenøren vil rigge seg til på på den gamle parkeringen til Vestre Sælemyr samme området som Vassbakk og Stol har benyttet. Selve tunneldrivingen starter i siste halvdel av januar 2019.

I forbindelse med tunnelbyggingen er det foretatt forhåndsregistrering av boliger som ligger nærmere tunnelen enn ca 100m. Sprengningene blir overvåket ved at vi har montert ut rystelsemålere på de nærmeste husene som blir kontinuerlig overvåket.

Arbeidene med oppbygging av selve Bybanetraseen langs Oasen er ute på egen entreprise. Disse arbeidene er forventet å starte opp april 2019.