En lang og heftig debatt er startet

De første utkastene ble lansert allerede i 1978, med stor uenighet med veimyndighetene. Uvitenhet om hva en moderne bybane er, og sterke ønsker om å satse på vegbygging og buss førte til en lang og heftig debatt. Først på slutten av 1990- tallet hadde bybanetanken modnet såpass at det ble startet et planarbeid etter plan og bygningsloven (PBL).