E39 Kristianborg: Nå går veien snart beint fram igjen

Bybanen sine arbeider ved Kristianborg fortsetter for fullt. Å legge om E39 over den nye broen før opprinnelig tidsplan er en aldri så liten gladmelding.

 
Bro_nordgåendefelt.jpg
Illustrasjonen viser at nordgående felt først vil bli lagt over broen 25. mars

 

Siden 3. juli 2019 har veien tatt en god sving rundt anleggsområdet for broen i både nord- og sørgående retning. Fra 25.mars 2020 er det slutt på svingen for trafikken fra sør i retning sentrum. Da vil veien i nordgående retning først bli lagt over den nye broen.

– Grunnen til at kun nordgående felt blir tatt først, er at det skal ferdigstilles en støttemur på vestsiden av broen. Dette må blir gjort før sørgående felt kan legges om. Sørgående felt vil etter planen bli lagt over den nye broen siste uken i april, sier byggeleder Terje Engevik.

Broen ved Kristianborg vil i sin helhet være ferdigstilt 1.juni 2020.

Nattarbeid
Veiomleggingen vil medføre at det blir nattarbeid 18.-20 mars, fra onsdag kveld til torsdag morgen og torsdag kveld til fredag morgen. Arbeidstiden vil være mellom klokken 22:00-06:00 disse dagene.

Kristianborg holdeplass
Kristianborg holdeplass blir et viktig knutepunkt for reisende både med buss og med bybane. Her er det byttepunkt for reisende mellom bydeler og for reisende til og fra Haukeland Universitetssjukehus. Fra busstoppene på broen blir det heiser og trapper ned til bybaneholdeplassen.

Illustrasjon: Kristianborg holdeplass

Illustrasjon: Kristianborg holdeplass

Illustrasjon: E39 med busslommer over Kristianborg holdeplass

Illustrasjon: Kristianborg holdeplass