Bybane drone

Bybanen Utbygging følger anleggsarbeidenes fremdrift via drone

 

For å kunne følge med på de anleggsarbeidene som til enhver tid foregår i bybaneprosjektet, vil Bybanen Utbygging benytte en drone til å fotografere byggegropen. Formålet med fotograferingen er hovedsakelig å etablere punktsky, samt å holde oppsyn med fremgangen i utbyggingsprosjektet. En punktsky er et tredimensjonalt bilde med flere hundre koordinater, som settes sammen av bilder av terrenget. Det er ikke mulig å identifisere personer, biler eller annet som utgjør en personopplysning når det tredimensjonale bildet er ferdig laget. Etter at punktsky er etablert, vil bildene bli slettet eller anonymisert før lagring i Bybanen Utbyggings interne systemer. En anonymisering av et bilde innebærer at all informasjon som er egnet til å identifisere en person fjernes fra bildet. Bildene Bybanen Utbygging lagrer i sine systemer vil dermed ikke inneholde personopplysninger.

Bybanen Utbygging ønsker også benytte bildene fra dronen til informasjonsformål, slik at alle som er interessert i bybaneprosjektet kan holdes oppdatert på prosjektets fremgang. Bilder som inneholder personopplysninger blir ikke brukt til dette formålet.

Dersom du ønsker mer informasjon om Bybanen Utbyggings fotografering og bruk av drone, kan du ringe +47 400 07 400 eller sende en e-post til bybanen@hfk.no».