Dette skjer i Fyllingsdalen frem mot nyåret

Støy på grunn av bybanenutbygging er ikke ukjent for en god del fyllingsdøler. Denne høsten frem mot nyåret vil det derimot gå mot en roligere periode.

 

-Denne høsten og frem mot nyåret, vil vi gå mot en mye roligere periode på anleggsområdene i Fyllingsdalen sier byggeleder Odd Steinar Viksøy i Bybanen Utbygging.

 

Byggingen av bybanen vil nå gå inn i en ny fase, roligere arbeider og det blir mer synlig for publikum hvordan det vil bli seende ut til sist. Nå har det lenge pågått mye arbeid i grunnen som ikke er så synlig for publikum. Dette vil endre seg nå fremover.

 

Her er i hovedsak det som vil skje i Fyllingdalen mot nyåret:

  • Sprenging nær bebyggelse opphører. Uteområdet utenfor vognhallen klargjøres nå til neste entreprenør som skal ta over, Stoltz Entreprenører 4.september. Deres arbeid vil være av en slik karakter at det ikke forstyrrer naboene i blokken i samme grad som tidligere. Arbeidene i Løvstakkfjellet pågår som før, men vil nå snart være såpass langt inni fjellmassene at naboer vil legge mindre merke til støyen frå sprenging.

  • Omkjøring: Gjennomkjøring for buss i Dag Hammarskjøld vei i september. Vegen blir nå lagt om, men dette gjelder kun for buss. Når det gjelder gjennomgang for biltrafikk, er planen at dette åpnes for første kvartal 2021.

  • Bybanestoppet:190 meter banekonstruksjon vil komme på plass i løpet av høsten og Steconfer vil sette i gang med sporleggingen. Bybanestoppet utenfor Oasen vil stå ferdig i juni 2021.  

  • Tilkomst til Oasen med bil: Innkjøring fra vest og øst inn til Oasen åpner 1.desember. Fra vest kjører man inn i en ny kulvert og opp på en rampe som leder inn til senteret.

  • Ny gangbro: Lenge har det vært en midlertidig gangbro i fra  Vestre Sælemyr borettslag til Oasen (over Hjalmar Brantings vei) Her vil det nå komme en ny bro som skal stå ferdig i november. Den midlertidige gangbroen vil eksistere inntil ny bro er ferdig.

 

Kontaktinfomasjon: 

Byggeleder Bybanen Utbygging
Odd Steinar Viksøy
Epost: odd.steinar.viksoy@vlfk.no 

Byggeleder Bybanen Utbygging
Svein Rosseland
Epost: svein.rosseland@vlfk.no

Kommunikasjonsrådgiver Bybanen Utbygging
Camilla Einarsen
Tlf: 90556050
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no