Designprogram

Designkonkurranse. I juni 2006 ble vinner av den internasjonalt utlyste designkonkurransen for Bybanen kåret.

 

DESIGNPROGRAM I juni 2006 ble vinner av den internasjonalt utlyste designkonurransen om Bybanen kåret. Designprosjektet involverer fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstil design og merkevarebygging.Dette innebærer arbeid med prinsipper for landskapsarkitektur, utforming av holdeplasser og møblering av dise, eksteriør-og interiørdesign av vognene, uniformer til vognførerne, grafisk profil og en merkevarestrategi. Dette utgjør et helhetlig designprogram for Bybanen. Ved design av Bybanen er brukeren i fokus, og man streber etter å lage løsningene så brukervennlige som mulig. Vognene vil ha lavgulv uten terskler mot plattformene, og plant gulv inne i vognene. Bybanen gir dermed enkel tilgjengelighet for barnevogner, rullestoler og alle med bevegelseshemninger. Også holdeplassene vil bli universelt utformet med ramper og ledelinjer. Bybanene vil også få et moderne informasjonssystem vom vil gi oppdatert informasjon om reisetid, når neste bane kommer og hvor du er.