Den første reguleringsplanen ble godkjent

Den første reguleringplanen ble godkjent i 2004, men allerede i 2003 varslet Vegkontoret innsigelse. Innsigelsene ble imidlertid forkastet av departementet.