Demontering av midlertidig gangbro: E39 Kristianborg nattestengt 6. mars – 10. mars

Mandag 6. mars klokken 22:00 starter Statens vegvesen arbeidet med å demontere den midlertidige gangbroen over Fjøsangerveien ved Kristianborg.

 

Broen ble montert opp i oktober 2018 for å sikre gående og syklende i kryssingen av Fjøsangerveien.  Broen skal nå tilbake som beredskapsbro for Vegdirektoratet.

E39 Fjøsangerveien nattestengt
E39 Fjøsangerveien blir nattestengt fra 6. – 10. mars fra klokken 22:00 – 05:30. Omkjøring via Kanalveien blir skiltet

Grønnestølsveien blir også nattestengt i denne perioden. Omkjøring blir skiltet, og trafikkvakter vil assistere bilister og myke trafikanter. 

Midlertidig bussholdeplass på natt
Når E39 er stengt på natt, er det midlertidig bussholdeplass i Kanalveien ved Conrad M;ohrsveg. Se skyss.no for kart og beskrivelse

Myke trafikanter får ny gangvei under E39 - midlertidig gangvei via park

  • Elever til og fra Minde skole vil fra tirsdag morgen få skolevei forbi bybanestoppet ved Kristianborg, under E39, og videre opp gangvei til Løbergsalleen. Gangveien er uten trapper, men oppleves som bratt for sykler og barnevogn
  • Gående til og fra Kristianborg buss – og bybanestopp og Grønnestølsveien vil få en midlertidig gangvei via parkområdet til Løbergsalleen. Merk at det kun er gangmulighet videre fra Løbergsallen til Grønnestølsveien.

Midlertidig gangvei via park
Denne løsningen med gangvei gjennom park er midlertidig. Når broen er ferdig demontert, vil entreprenør fortsette med å bygge ferdig natursteinsmur og fortau langs E39 mellom Kristianborg bussholdeplass og Grønnestølsveien. Permanente gangveier og trapper gjennom park fra Løbergsalleen til Kristianborg skal være ferdig innen utgangen av april.