Bymiljøprisen 2013

Statens bymiljøpris, også kjent som Bymiljøprisen er en arkitekturpris og miljøpris innenfor byutvikling som gis til kommuner og kommunale prosjekter som <<Samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for en bærekraftig utvikling og forbedring av bymiljøet>>.

 

Bymiljøprisen har blitt delt ut årlig siden 2002 og kan deles ut til både byer og tettsteder. Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury som blir oppnevnt av Miljøverndepartementet.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell delte ut Statens Bymiljøpris 2013 til Bergen kommune. Det var Monica Mæland som mottok prisen på vegne av kommunen.

<<Gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen>>

<<Bergen fremstår som en by med klare visjoner for infrastruktur og transport, og har tydelige planer for kollektivtransport, sykkelveier og gående,>> heter det i vurderingen.

 

Prisen er på 250.000 kroner, og Bergen deler den i år med Hamar.