Byggetrinn 5 Åsane: Prekvalifisering for prosjekteringskontrakt

Prekvalifisering for prosjekteringskontrakt Bybanen og sykkelvei byggetrinn 5 Åsane er nå lyst ut.

 

Oppdraget består i prosjektering av bane, vei og sykkelvei, og omfatter generelt tiltak som inngår i eller er en konsekvens av forprosjekt og reguleringsplaner for strekningen.

Reguleringsplanen for byggetrinn 5 til Åsane er fortsatt under utarbeiding og det er forventet godkjenning sommeren 2023, med påfølgende godkjenning av finansiering. Prekvalifiseringen gjennomføres nå for å sikre god tid til å forberede oppstarten av prosjektering, og sikre gode planer for utbyggingen.

Mer informasjon om prekvalifiseringen

Doffin (norsk) >>
TED (english) >>