Bybanen Utbygging inviterer til orienteringsmøte

Orienteringsmøte  vil ta for seg informasjon om  utbygging av Bybanen fra Byparken til Spelhaugen.

 

Møte vil finne sted i Gimle skoles aula, St. Olavsvei. Torsdag 15. februar kl 18:30 - 20:30

Hovedvekt i møte vil bli lagt på hva som skal skje i Kronstad området.

Velkommen!