Vi arrangerte markedsdag for entreprenører 23.mai

Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

Presentasjon Byggetekniske fag

Markedsdag Byggetrinn 4
 

Entreprisene er knyttet til prosjektene Haukeland holdeplass (D13), Leskur (D23), Vognhall (D31) og Tekniske installasjoner Haukeland (D34).

  • På Haukeland skal det bygges et 40 meter høyt bygg ned til den underjordiske holdeplassen, samt en 130 meter lang gangtunnel med tilhørende bygg mot nord.
  • I Fyllingsdalen skal det bygges et to-etasjes servicebygg tilknyttet vognhall, samt innredning av vognhallene i fjell.

Langs banen skal det bygges leskur og møblering av Bybanens nye holdeplasser, samt busskur ved Haukeland og Kristiansborg