Bybanen til London

Bybanen  presenteres ved  London Design Biennale, som et av tre hovedprosjekter under temaet "Design by Utopia".

 

Norsk design og arkitektursenter i regi av Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, ble på initiativ av den norske ambassaden i London bedt om å presentere noen av de fremste norske prosjektene innen inkluderende design og nyskaping i en egen norsk utstilling. Utstillingen har fått tittelen ”Reaching for Utopia  – Inclusive Design in Practice”. Her er det valgt ut tre hovedprosjekter blant vinnerne av Innovasjonsprisen for universell utforming  2015. Disse er St.Olavs Hospital, Høyskolen i Bergen og Bybanen i Bergen.

Bybanen fordi den hevdes å være det første offentlige transportsystemet som bruker inkluderende design på alle nivåer og er en av de mest vellykkede urbane planprosjekter i Norge etter andre verdenskrig . Det har gjort byen tilgjengelig for alle, og passasjertallene har vokst raskere enn forventet. 

Den norske paviljongen befinner seg i West Wing  på Somerset House fra 8.september.