Bybanen bygger videre i sentrum

Bybanen bygger videre i sentrum - dette skjer frem til desember.

 

Vi vil først av alt takke alle som har ferdes i Bergen Sentrum og som driver næringsvirksomhet med deres tålmodighet og samarbeid i forbindelse med gjennomføring av arbeidene med Bybanen i sentrum i sommer. Som for mange kjent har Bybanen hatt endestopp på holdeplass Nygård gjennom sommeren da vi sammen med andre aktører har gjennomført endringer på skinnegang og andre tekniske installasjoner for dagens spor samt bygging for fremtidig bybanetrase mot Haukeland og Kronstad.

Det har vært en svært hektisk periode men sammen med alle aktører og et tålmodig publikum har vi gjennomført alle planlagte arbeider og Bybanen har endelig gjenopptatt sin rute gjennom Bergen Sentrum.

I tiden fremover fra August til Desember vil det pågå arbeider følgende steder:

  • Etablering av skiferdekke og montering av holdeplass skur i Kaigaten (August-September)
  • Diverse grave- og gartnerarbeider i Kaigaten langs Holdeplass utenfor Gulatings plass (August-Desember)
  • Vann og avløps arbeider i kryss Kaigaten/Peter Motzfeldts gate (September), adkomst for trafikanter til Peter Motzfeldts gate i denne perioden vil være fra Alle Helgens gate
  • Opparbeidelse av holdeplass og sportrase Lungegårdskaien (August - Desember)
  • Vann/avløp/Fjernvarme og elektro arbeider i kryss Lungegårdskaien-innkjørsel til ADO Arena (September-November)

Vi ber om forståelse at i enkelte perioder,kan det påvirke fremkommelighet i både kjøre og gangmønster spesielt for de som ferdes i området langs Lungegårdskaien og til fra ADO Arena. Vi vil gjøre vårt ytterste for å utføre arbeidene på en trygg, god og sikker måte for alle som ferdes langs vårt anleggsområdet.