Bybanekontoret blir Bybanen Utbygging

Januar 2010 overføres Bybanekontoret fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommune som har fått tilbake ansvaret for kollektivtrafikken.

 

I forbindelse med overføring blir Bybanekontoret delt i to avdelinger, Bybanen AS og Bybanen Utbygging.

Bybanen AS får ansvar for operativ drift av ferdigbygget banen mens Bybanen Utbygging får ansvar for bygging av nye anlegg.