Bjørnsons gate blir enveiskjørt i retning Haukeland fra 30. november

Mandag 30. november åpner Ibsensgate for trafikk igjen. Da blir det også mulig for oss å redusere trafikken i Bjørnsons gate forbi arbeidet med den nye Kronstadtunnelen.

 

I forbindelse med byggingen av gang - og sykkeltunnelen mellom Kronstad og Møllendal er det mye både fjellsikringsarbeid, betongarbeid og arbeid med infrastruktur i bakken som skal utføres. Dette krever både plass og sikkerhetssone til anleggsarbeidet i Bjørnsons gate.

I tillegg skal det gjøres en del arbeid med vann og avløp i Bjørnsons gate og ved Andreas Olsen - bygget som nå blir mulig med mindre trafikk.

Dette blir det nye kjøremønsteret etter at Ibsens gate åpner:

  • Trafikk fra Bjørnsonsgaten til høyre inn i Ibsensgate i retning Haukeland Universitetssjukehus blir som før
  • Ikke mulig å svinge til venstre inn i Ibsensgate i retning Danmarksplass fra Bjørnsons gate
  • Ikke mulig å kjøre ned Bjørnsonsgaten fra Ibsensgate i fra noen retninger (men beboere i Bjørnsonsgaten kan kjøre begge veier i selve Bjørnsonsgaten fra sine eiendommer)

Det blir utplasert trafikkvakter i kryssset Ibsens gate / Bjørnsons gate mandag 30. november på morgen og ettermiddag for å veilede trafikanter.

Det vil bli nattabeid natt til 30. november for å klargjøre det nye veikrysset.

Kontaktinfo for arbeid i Bjørnsons gate:

Entreprenør Skanska
E-post: BybanenD12@skanska.no