Nytt om bybane arbeidet i Fyllingsdalen

Bli varslet om sprenginger via SMS

 

Bybanen Utbygging beklager ulempene med støy og støv som arbeidene medfører for alle berørte naboer.

I slutten av denne uken eller tidlig i neste uke fortsetter sprengningsarbeidene i forskjæringen for tunnelen. (Nedenfor Torgny Segerstedtvei 169)

Dette arbeidet vil pågå til midt i desember. Det er Vassbakk & Stol som står for utførelsen av disse arbeidene. Det vil videre i samme tidsrom bli ferdigstilt spuntarbeid og klargjøring for tunnelpåhugget.
Etter nyttår kommer tunnelentreprenøren på plass og de starter med tilrigging og sikring av tunnelpåhugget. Det er oppstart på selve tunnelsprengningen i slutten av januar 2019.

Det er montert rystelsesmålere på de nærmeste husene til sprengningstedet og rystelsene følges opp fortløpende både av entreprenør og av Bybanen Utbygging.

Vi har strenge krav til rystelser og forventer ikke at det skal oppstå skader hverken på boliger eller inventar. Dersom dere mener at det har oppstått skade på eiendom eller eiendeler er det Bybanen Utbygging som skal varsles om dette.

Hva kan du som beboer gjøre? Når det gjelder spesielle tiltak/sikring før sprengning av tunnelen starter, anbefaler vi alltid at den enkelte vurdere om spesielle gjenstander, tunge bilder etc, henger trygt. Sjekker oppheng og eventuelt sikre/pakke ned bilder og andre verdi gjenstander i perioden sprengningen pågår. 

Arbeid langs Hjalmar Brantingsvei

Sprengingen av skjæringen langs Hjalmar Brantings vei ble sluttført for vel en uke siden. Det som står igjen der av støyende arbeider er pigging og sikring av et parti omtrent midt på skjæringen. Vi vil ha fokus på å redusere støvplagene.

Vedørende arbeider med klargjøring av påhugget til ny tunnel i østre ende av Hjalmar Brantings vei, vil det pågå sprenging her fram til jul.

I løpet av januar vil sprengingen av selve tunnelen starte.
Tunnelentreprenøren vil etablere en SMS varsling som alle kan melde seg på og få varsel før hver enkelt sprengning. Dersom du ønsker å bli varslet om sprenginger på SMS, så sender du D10VEST til 1963.

Bybanen Utbygging vil fra fra månedskiftet ha et anleggskontor i Torgny Segerstedtsvei 169.