Beboermøte Ulriksdal

For beboere i området Ulriksdal og Haukelandsbakken holder Bybanen Utbygging et beboermøte 19. november i forbindelse med bybanetunnelen og den underjordiske holdeplassen ved Haukeland.

Presentasjon Ulriksdal

Klikk her
 

Tema for møtet vil være fremdrift og tidsplan for byggearbeidene ved holdeplassen, tidsplan for tunneldrivingen, tiltak mot støv og støy i anleggsperioden og trafikkavvikling.

Møtet er i Skanskas anleggskontor ved Smerteklinikken (Haukelandsveien 2) klokken 17 – 19. Se kart og bilde for sted og hvordan du kommer deg til huset. Det er dessverre ingen parkeringsmuligheter.

Følg stiplet linje fra anleggsporten i Haukelandsbakken Smerteklinikken i Haukelandsveien 2
med inngang fra Haukelandsbakken oppe til høyre i bildet.