Avhending av Bybanen sin driftsbygning på Kronstad

Bybanen Utbygging ønsker å avhende driftsbygningen på Kronstad, slik at ny eier kan gjenbruke bygget på annen tomt. Driften på Kronstad skal legges ned, og driftsbygningen på ca 540m² skal avhendes.

 

Bygget er i vedtatt reguleringsplanen for området fjernet, og det skal etableres ny stamsykkelvei til sentrum og ny bybane holdeplass i området.

Bygningen er i en etasje med målene Lengdexbreddexhøyde = 36m x15mx5,4m. Bygningen er oppført i 2008/09 i bærende stålprofiler og kledd med sandwichelementer i varmforsikede stålplater og kjerne av steinull. Søylene er oppført i HE300A og takbjelkene i HE360A. Hallen er forsynt med 6 stk foldeporter, størrelse 4x5m

Av utstyr i hallen kan nevnes vaskemaskin for bybanevogner og sandingsanlegg for vognene.

Bybanen Utbygging ønsker at det forholdsvis nye bygget kan komme til nytte på et annet sted og ønsker derfor å komme i kontakt med interessenter som kan være interessert i en mest mulig komplett demontering og fjerning av hallen med eventuelt utstyr. Skinnegang og kjøreledning er ikke omfattet av prosjektet.

Det er god tilkomst til området hvor hallen ligger, innenfor avsperret areal. Alt arbeid innenfor Bybanen sitt område må følge våre retningslinjer for Helse- Miljø og sikkerhet. Ny eier må ivareta alle lov og forskriftskrav ifbm demontering og gjennbruk, samt plan for eventuell avfallshåndtering.

Interessenter vil bli vurdert ut i fra en samlet vurdering av pris og gjennomføringsevne. Ved vurderingen av gjennomføringsevne vil det bli lagt vekt på HMS og graden av komplett demontering og borttransport av hall, samt hvordan det er tenkt gjenbrukt.

Ut i fra interessen for prosjektet vil det bli vurdert å avholde en befaring på stedet.

Bud på bygget skal leves digitalt i lukket løsning i begynnelsen av november, demontering og bortkjøring må skje i perioden fra januar til 15. mars 2019.