Årstadtunnelen videre fra Fløen

Imorgen starter den videre fremdriften av Årstadtunnelen i Fløen/parsellhagen i retning Haukeland Sjukehus holdeplass.

 

Tirsdag går første salve i Årstadtunnelen fra Fløen/Parsellhagen.

Årstadtunnelen er 1200 meter lang og skal gå fra Kronstad til Fløen via Haukeland Sjukehus holdeplass. Tunnelen fra Kronstad til Haukeland Sjukehus holdeplass og området for holdeplassen er ferdig sprengt ut, og gangtunnelen fra holdeplassen til oppgangen ved Haraldsplass blir ferdig sprengt denne uken.

Fra 13. oktober sprenger Skanska tunnelen også i fra Fløen. Det betyr at fra nå av og frem til februar/ mars 2021 vil det nå sprenges i tunnelen opp mot den underjordiske holdeplassen ved Haukeland sykehus. Det er ca 450 meter som skal sprenges innover i fjellmassene fra Fløen.

Du vil kanskje følge med på fremdriften til Årstadtunnelen? Hver 2. uke kommer ny oversikt som du kan finne her >>

Fortsatt arbeid utenfor tunnelen
Arbeid i dagsonen vil likevel pågå paralellt som man arbeider seg innover i massene og dette arbeidet vil vedvare i 2 ukers tid. Det vil også være utkjøring av steinmasser fra tunnelen fra Fløen under hele perioden man sprenger seg innover. 

Sprengingsvarsel per SMS

Hvis du ønsker å bli varslet per sms for når det skal sprenges, kan du melder deg på et varsel som nevnt under: 

  • For sprengninger i området Møllendal/Fløen til og med Haraldsplass: Send SMS FLØEN til 27333. I sms-varselet angir vi mer detaljert hvor vi sprenger. Det vil bli gitt lydsignal før hver salve. For å melde deg av sprengningsvarselet, send STOPP FLØEN eller STOPP HAUKELAND til 27333

Arbeidstider

Tunnelarbeid:

  • Arbeidstid for arbeid i tunnel som medfører strukturstøy i berg (boring, pigging etc) man-fre 07:00-22:00 Lør: 08:00-18:00
  • Utkjøring av steinmasser fra tunnel tillates frem til kl 23:00
  • Sprengningsvindu i tunnel ved Fløen: 07:00-20:30
  • Arbeid som regnes som ikke-støyende arbeid kan pågå hele døgnet inni tunnelen.

Arbeid utenfor tunnel i byggegrop parsellhagen:

  • Arbeidstid utenfor tunnel er 07:00 - 19:00 hverdager og 08:00 - 16:00 på lørdager

Mona Løvås 
Prosjektleder Bybanen Utbygging
Epost: mona.lovas@vlfk.no

Camilla Einarsen
Kommunikasjonsrådgiver Bybanen Utbygging
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no
Tlf: 90 55 60 50