Arkeologiske utgravninger

Det skal utføres arkeologiske utgravninger i Parsellhagen i Fløen. Formålet er å studere hvordan jordbruk har pågått i tidligere tider ved å undersøke ulike sjiktninger i jordsmonnet.

 

Undersøkelsene skjer med bruk av gravemaskin. Matjord skal legges til side for å tilbakeføres senere, mens andre masser skal kjøres bort fra området. Det vil være nødvendig med felling og rydding av noen trær før arbeidet starter. Det er UiB som har ansvaret for utgravingene som vil foregå i perioden uke 15-22.

Fløen pasellehage(9).JPG

Gravemaskinen flytter den første bærbusken som er ønsket bevart. De nærmeste ukene vil de bli omfattende masseforflytning for å sikre at arkeologene skal få gjort sine undersøkelser.