Arbeider pågår

Status oppdatering langs traseen Byparken - Oasen

 

I natt ble 8 knutekollede trær flyttet i forbindelse med at vi forbereder oss til gravestart ved Haukeland. De 8 trærne ble flyttet over Haukelandsveien med lift og har fått sin midlertidige bolig ned mot gravene.

Ialt 150 trær skal flyttes og komme tilbake når anleggsarbeidet er unnagjort.Trærne som ble flyttet var plantet for 200 år siden, og det er viktig at disse bevares og kan settes tilbake der de er tatt bort fra.

På Kronstad er de i gang med å sprenge tunnel, dere er det god fremdrift, en til to salver om dagen. Det samme i Møllendalsveien hvor arbeidet med kulvert inn mot Fløen er i god driv.

I Fyllingsdalen ble veien lagt om sist uke, nå er området inn mot tunnelmunning i endring. Det spuntes og i neste uke skal kontrakt underskrives, da kan vi fortelle hvem som skla gjøre grunnarbeidene på de to tunnel løpene.

Ved Kristianborg kan man fra uke til uke se at området er i endring.