Arbeid med parsellhagen i Fløen

I forbindelse med ferdigstilling av prosjektet nærmer det seg tilbakeføring av parsellhagen i Fløen.  De nærmeste ukene vil arbeidene med fjerning av metall-elementer i byggegropen medføre en del støy på dagtid.

 

Støyende arbeider Uke 26-28

I prosessen med tilbakeføring av hagen er det behov for å kutte en såkalt spunt, dette er en metallkant som fram til nå har holdt massene rundt byggegropen ute. Fjerningen av denne vil gjøre at man igjen vil få naturlig vannførsel i grunnen under parsellhagen. Når man har kuttet denne og fyllt igjen gropen, vil også arbeidet med å tilbakeføre parsellhagen starte. 

Kuttingen av kanten vil foregå i uke 26-28 og arbeidet som innebærer særlig støy vil foregå mellom klokken 08.00 og 16.00.  Andre arbeider som ikke er definert som særlig støyende vil foregå mellom 07.00 og 19.00.  Entrepenør ser på løsninger for støydemping. 

Tilbakeføring av parsellhagen

Tilbakeføringen av parsellhagen er et tegn på at utbyggingen av bybanen i fløen nærmer seg ferdigstilling. Rent praktisk vil arbeidet innebære flytting (og etter hvert fjerning) av den midlertidige broen som i dag ligger over byggegropen. Målet er at denne vil flyttes i uke 26, for så å fjernes så snart arbeidet og sikkerhetshensyn tillater dette.  

Sykkelbroen i Fløen

Gang – og sykkelbro til Fløenbakken er forventet overlevert fra entreprenør til Bybanen Utbygging i begynnelsen av august 2022. Etter dette skal broen overleveres til Bergen Kommune som blir eier og som tar endelig beslutning om åpning.

Fra Bybanen Utbygging sin side vil gjenstå noe arbeider i Parsellhagen og i området Fløenbakken med tungtransport opp Fløenbakken retning Haukelandsveien som gjør at broen av sikkerhetsmessige årsaker sansyneligvis åpnes tidlig høst.

Også BaneNor gjennomfører arbeider i området i sommer, det kan du lese mer om her.  (ekstern side)

I andre deler av Møllendal og i Kronstadtunnelen har Veidekke også arbeid gjennom sommeren >>

Nabokontakt (om støy, arbeid, o.l) 
Skanska
Epost: BybanenD12@skanska.no
Telefon:  936 72 949

Publikumstkontakt
Bybanen Utbygging
Epost: bybanen.utbygging@vlfk.no
Telefon: 400 07 400 (man - fre  08:00 - 15:00)