Arbeid i bybanesporet på Kronstad

Bybanen Utbygging utfører nå i april og tidlig mai justeringer på bybanesporet i Inndalsveien og i Bjørnsonsgaten. Arbeid som er støyende utføres i hovedsak på dagtid, og annet arbeid i sporet utføres på natt når det er minst trafikk i sporet.

 

Følgende arbeid skal utføres:

 • I perioden 19. – 30 april vil det bli boret for nye kjøreledningsmaster ved Høgskulen på Vestlandet.  Arbeidet vil bli utført på dagtid. Gangtrafikk vil bli lagt om og alternative ruter vil bli skiltet.
 • Torsdag 22. april vil det bli borearbeid i bybanesporet i Bjørnsonsgaten  og ved Høgskulen på Vestalandet (se kart merket med røde firkanter for sted).  Dette er støyende arbeid, og arbeidet begge steder vil bli utført på dagtid og innenfor et begrenset tidsrom fra klokken 10:00 og med en anslått varighet på rundt 4 timer.  
 • Natt til torsdag 29. april og natt til fredag 30. april skal det utføres testinstallasjon av sporveksler i Bjørnsonsgaten og i Inndalsveien. Arbeidet innebærer støy fra kranbiler som skal løfte sporveksel på plass og gravemaskiner. Arbeidet vil bli utført på natt i tiden fra 01:00 til 05:00.
 • Mandag 3. mai  - fredag 7. mai og mandag 10. mai - fredag 14. mai vil det bli borearbeid på dagtid i bybanesporet ved Inndalsveien ved HVL og i Bjørnsonsgaten.
 • Natt til torsdag 6. mai og natt til fredag 7. mai er det sporarbeid ved HVL og i Bjørnsonsgaten. Arbeidet innebærer støy fra kranbiler som skal løfte sporveksel på plass og gravemaskiner. Arbeidet vil bli utført på natt i tiden fra 01:00 til 05:00. 
 • Natt til torsdag 13. mai og vil det være nattarbeid i sporet - mer informasjon vil komme om arbeidet som skal utføres.

 Annen informasjon

 • Bilrafikk i Inndalsveien og i Bjørnsonsgaten vil gå som normalt for datoene som angitt.
 • Bybanen får Buss for bane Byparken - Slettebakken de siste avgangene på kveld 3. og 4. mai  - se www.skyss.no
 • Vi gjør oppmerksom på at det vil foregå generelt anleggsarbeid av Skanska på Kronstad i tidsrommet 07 – 19 på ukedagene og 08:00 – 18:00 på helg som vanlig.
 •  NCC Mindemyren har også nattarbeid i veibanen i Kanalveien frem til fredag 7. mai.

Støyplager og tiltak – alternativt opphold
Vi vet selsagt at Kronstad er et område som har hatt tungt anleggsarbeid over en lang periode nå. Som følge av ulike nasjonale og lokale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset kan våre byggearbeider dessverre få en større innvirkning på våre naboer enn et ellers ville ha gjort med folk på jobb eller skole/barnehage. Vi har forståelse for at våre arbeider kan gjøre arbeid fra hjemmekontor, barn som er hjemme på dagtid osv til en utfordring å håndtere for våre naboer.

Det viktigste vi gjør med dette konkrete og varslede arbeidet er å begrense arbeidstiden for arbeidet som skal gjøres. Det gjør vi på flere måter.

 • Støyende arbeid er planlagt innenfor et kortest mulig tidsrom på dagtid
 • På natt utføres kun arbeids som må gjøres på natt mens Bybanen ikke går, anleggsarbeidet er planlagt med kort varighet. 

Søknad om alternativ oppholds- eller bosted
For naboer som er hjemme på dagtid og ved behov på natt kan det sendes inn søknad om alternativt oppholds- eller bosted.

 • De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.
 • Vi ber derfor om at du ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider, kontakter oss via et søknadsskjema for videre vurdering av støytiltak.
 • Søknadsskjemaet sikrer likebehandling, og vi ber også beboere som har vært i kontakt med oss tidligere per e-post eller telefon om å bruke dette søknadsskjemaet.
 • For generelle spørsmål om støy og arbeidet, ta kontakt med oss på bybanen.utbygging@vlfk.no / sentralbord 400 07 400

Hva menes med alternativt opphold?
Dette kan være et annet sted å sove eller oppholde seg over flere dager, eller dette kan være enkeltdager. Dette kan være overnatting på hotell i en eller flere dager/netter, eller opphold på hotellrom / møterom på dagtid. Det kan også vurderes andre løsninger på bakgrunn av søknad.