Åpning av gangbro

I Fjøsangerveien ved Grønnestølsveien åpner Bybanen Utbygging gangbro over Fjøsangerveien. Gangbroen erstatter undergang i området.

 

Mandag 22.oktober kl 12:00 åpner den nye gangbroen over Fjøsangerveien. Gangbroen vil være i bruk så lenge arbeidet med bybane i området pågår (2022). Det skal bygges holdeplass, undergang og gang/sykkeltunnel samt traseè for Bybanen til Fyllingsdalen.

Elever fra Minde skole er invitert og vil stå for den høytidelige åpning av gangbroen. Tirsdag 23. oktober stenger undergangen og fortauet langs Fjøsangerveien mellom Grønnestølsveien og Minde Àlle for gående og syklende. Ny traè for gående og syklende vil være skiltet.