Anleggstart i Fyllingsdalen

Mandag 19. februar startet vår entreprenør Vassbak & Stol tilrigging på parkeringsplassen i Vestre Sælemyr borettslag. (D10)

 

Arbeidet de nærmeste månedene vil i hovedsak bestå av å legge om vann- og avløpsledninger og oppbygging av veier som skal være midlertidige mens tunneldrivingen pågår. Man vil også starte med forberedende arbeider for sikring (spunting) av forskjæringen mot Løvstakktunnelen på østsiden av Torgny Segerstedtsveg.

Fra midt i juni forventes trafikken lagt om på omkjøringsvegen som nå etableres. Videre utover året vil det bli flere tilpassinger av kjøremønsteret, og vi ber trafikantene om å vise aktsomhet.
Etter sommeren 2018 vil de tyngre anleggsarbeidene med klargjøringen av tunnelpåhugget starte.

Ved sprengningsarbeider varsles disse med sirene, i tillegg blir det mulighet for å få SMS varsel for de som måtte ønske det.
Bybanen utbygging er opptatt av at naboer får god informasjon.
Bybanen utbygging er ansvarlig for å håndtere klager/eventuelle skader som skyldes anleggsarbeidet