Anleggstart for Fløen, Haukeland og Kronstad

Nå er vi straks klar for rigging og tunneldriving fra Kronstad mot Haukeland

Ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider kan du kontakt oss via et skjema for vurdering av støytiltak.

Støy i byggeperioden
 

Bybanen Utbygging vil fra 11. juni starte opp arbeidene på strekningen fra AdO til Kronstad. Dette kan medføre periodevis støyende arbeider.

Hvor starter vi?
Fra 11.juni vil det bli rigging og oppstart av tunneldriving på Kronstad mot Haukeland.
Fra 25.juni vil følgende arbeider starte opp:

  • riving av gangbro Møllendalsveien
  • riving av trafo og hus i Fløen
  • spunting langs Parsellhagen

De øvrige arbeidene vil starte opp i juli.
Bybanen Utbygging oppfordrer beboerne i området til å sikre gjenstander for å unngå skader.

Støy i anleggsperioden
De mest støyutsatte naboene vil etter en vurdering kunne bli gitt tilbud om alternativt bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.
Bybanen har tidligere i brev av 4.april sagt at vi skal besøke berørte naboer for å kartlegge behov. Vi ser at dette arbeidet ble for tidkrevende/omfattende fra kontraktsinngåelse og til anleggsstart bare en liten uke senere. Vi ber derfor om at du ved behov kontakter oss for videre vurdering når vi er kommet i gang med våre arbeider. Vi kan nås på følgende måte: via telefon 4000 7400 eller e-post bybanen@hfk.no  

Informasjon vil fortløpende bli gitt på Bybanen Utbygging sine hjemmesider https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ og på Facebook