Asfaltering i vognhallen

Førstkommende helg, 25.6-27.6 skal det asfalteres inne i vognhallen like ved Sælemyr borettslag. Dette er et arbeid som vil pågå hele døgnet med to lag som arbeider frå kl 19:00 fredag til søndag kveld.

 

 

22.06.21 2.PNG


Slik foregår arbeidet: 
 
Det starter i tunnelløpet som ligger lengst til venstre for borettslaget (nord). Deretter beveger man seg innover i tunnelen, hvor man så vender inn i motsatt tunnelløp og arbeider seg utover igjen mot inngangen til høyre (sør) ved vognhallen. Det skal legges en lys type asfalt i tunnelen. Den spesielle fargen gjør at asfalteringen må skje kontinuerlig, da produksjonen av vanlig asfalt må stoppes for å produsere den lyse.Dette gjør at arbeidet må bli døgnkontinuerlig.


Tiltak for redusering av støy
Under arbeidet må vifter i tunnelløpet som asfalteres være påslått. Dette for å sikre tilstrekkelig med ventilasjon for arbeiderne. Vi vil se på muligheten for å skru av viftene nærmest tunnelmunningene, men dette er avhengig av trykk og vindforhold i tunnelen.

Det vil bli noe lyd fra lastebiler på natt, men dette skal ikke pågå kontinuerlig. Lastebilene losser asfalten på innsiden av tunnelen for å begrense støy. Det vil kunne bli brukt lyslykter ved inngangen, men disse skal til enhver tid være snudd bort i fra borettslaget for ikke å skape forstyrrelser.  Informasjonsskriv blir det ut til beboere i Sælemyr borettslag.

22.06.21 3.PNG

  

Kontaktinformasjon:

Bybanen Utbygging
Epost: bybanen.utbygging@vlfk.no
Telefon mellom man-fred kl 08:00-15:00