Første bybane har nådd Fyllingsdalemn

Nå kommer Bybanen også til å testkjøre strekket fra Kronstad over Mindemyren til Fyllingsdalen. 4. august kom Bybanen for første gang igjennom Løvstakken. Fram mot åpning 21.november kommer den til å bli et vanlig syn i det grønne sporet.

Bilder og video fra testkjøring

Bybanen Utbygging bildebank
 

 Det blir en fantastisk følelse å kunne lede den første vognen over det flotte anlegget over Mindemyren. Kanskje vi hører et lite jubelbrus i det vi kommer ut av Fyllingsdalstunnelen og inn på holdeplassen i Fyllingsdalen for første gang? Sa en spent testleder Bjarne Nesse i Bybanen Utbygging før testkjøringen begynte.  

Forste-testkjoring-med-bybanen-til-Fyllingsdalen-ankomst-Fyllingsdalen-SSF-17825- Foto_Iver_Daaland_Åse.JPG
Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke ønsker testleder i Bybanen Utbygging Bjarne Nesse og bybanen velkommen til Fyllingsdalen for første gang. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging

 

Testkjøringen fra sentrum til Kronstad går i normalfart. De første testturene fra Kronstad til Fyllingsdalen kommer til å gå i gangfart, og så vil både fart og frekvens øke opp mot prøvedrift i oktober.  Sikkerhet for både testpersonell og publikum er viktig for denne delen av testkjøringen. 

Trafikkvakter ved krysningspunkt

Fram til og med September vil det også benyttes trafikkvakter langs linjen når lysreguleringen på strekket settes i drift. Av hensyn til egen og andres sikkerhet er det viktig å respektere trafikkvaktene, og lysene når disse kommer. 

– Det er spesielt viktig å si at Mindemyren fortsatt er en anleggsplass. Nå vil det komme bybanevogner for både testing og opplæring. Dette gjelder spesielt for området Mindemyren der det er flere krysningspunkter både for bilister, syklister og fotgjengere, sier Nesse. 

Oppfordrer til forsiktighet

Bjarne har tre oppfordringer når denne delen av testkjøringen over Mindemyren til Fyllingsdalen starter. 

  • Husk at det kan komme baner alle steder på den nye linjen fra nå av. Ikke gå i sporet, og se til høyre og venstre før du krysser banen. 

  • Respekter trafikkvaktene som er utplassertMindemyren, det gjelder både bilister, syklister og fotgjengere 

  • I Fyllingsdalen må publikum være oppmerksom om det kommer bane når de krysser sporet mellom gangbro og Oasen ved holdeplassen. 

– Bybanen er en del av byen. De fleste steder er det ikke gjerder som skiller bane og annen trafikk. Bybaneføreren kjører på sikt, og det er også flere krysningspunkt uten lys der man må se til høyre og venstre om Bybanen kommer før man krysser, sier Bjarne.

Over Mindemyren kan farten inntil 50 km/t på enkelte strekk under testkjøring. I Fyllingsdalstunnelen blir testhastigheten opp til 70 km/t. Fra begynnelsen av november og frem til åpning er det planlagt prøvedrift der vognene går i det som vil bli rutetabellen. 

Forste-testkjoring-med-bybanen-til-Fyllingsdalen-ankomst-Fyllingsdalen-SSF-17823- Foto_Iver_Daaland_Åse.JPG
Første bybanevogn kommer ut av Løvstakken ved Fyllingsdalen Terminal. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging

 

FAKTA: Testkjøring 
 Testkjøringen er en serie av mange tester av blant annet 

  • Spor og sporveksler 

  • Kjøreledninger og strømforsyning 

  • Signalanlegg 

  • Telekom 

  • Bybanen Utbygging overleverer ferdig testet og godkjent bane til driftsorganisasjonen Bybanen AS. 

  • Byggingen av Bybanen finansieres av Miljøløftet.

Kontaktinformasjon
Bjarne Nesse
Testleder
Epost: bjarne.nesse@vlfk.no
Telefon: 997 48 822

Ronny Turøy
Leder kommunikasjon 
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Telefon: 917 13 195