Filtrer på byggetrinn

 • Støyprognoser

  SentrumKronstad  

  For området AdO - Fløen - Ulriksdal - Haukeland - Kronstad er det utarbeidet en egen prognose over forventet støy.

 • Hva skjer nå i Fløen?

  SentrumKronstad  

  Nå flytter vi snart huset i parsellhagen med heisekran.  Det store kirsebærtreet  er nå tatt ned, men vil bli erstattet av et lindetre som står på "tre-hotellet" på Stend.

 • Nå sprenger vi snart tunnelen under Haukeland

  SentrumKronstad  

  Neste uke starter tunnelarbeidet fra Kronstad mot Haukeland. Les mer om noen enkle forholdsregler ved sprenging, og hvordan du kan få sprengingsvarsel på sms.

 • Kontraktinngåelse

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Skanska fikk kontrakt om bygging av tunnel Fløen - Kronstad

 • Hva skjer nå i Fyllingsdalen?

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Informasjon i forbindelse med byggearbeider langs Hjalmar Brantings vei utenfor Oasen senter.

 • Vi arrangerte markedsdag for entreprenører 23.mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

 • Vi inviterer entreprenører til markedsdag 23. mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

 • Status oppdatering mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Vi har god fremdrift i prosjektet.  I Fylllingsdalen kan vår entreprenør Marti AS vise til en etablert tverrforbindelse inne i de to tunnelene. Dette gjør det lettere å snu og frakte stein ut av tunnelen,  dermed reduseres støybelastningen i området.

 • Kontraktinngåelse

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  NCC vant kontrakten om bygging av entreprisen D16 i Hjalmar Brantingsvei i Fyllingsdalen

 • Folkemøte i Aulaen Haukeland skole

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  175 fremmøte da Bybanen Utbygging arrangerte  informasjonsmøte for naboer til bybaneutbygging i Fløen, Haukeland og Kronstadområdet ved Haukeland skole.

 • Informasjonsmøte

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging inviterer til møte torsdag 28. mars i Aulaen Haukeland skole for naboer til bybaneutbygging i Fløen, Haukeland og Kronstadområdet.

 • Status oppdatering for mars

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Langs hele traseen fra Fyllingsdalen, Kristianborg, Kronstad, Fløen til Store Lungegårdsvann pågår det grunnarbeid for byggetrinn 4.

 • Status oppdatering februar

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Det skjer litt av hvert langs byggetrinn 4 til Oasen for tiden. I Fyllingsdalen fyres det av ett par salver hver dag. Det vil fortsatt gå noen uker før de er kommet inn i fjellet.

 • Klar for første salve i Fyllingsdalen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Førstkommende fredag melder vår entreprenør Marti at de vil sprenge første salve. Få oversikt over når de skal sprenge ved å melde deg inn i SMS tjenesten

Se mer