Filtrer på byggetrinn

 • Kontraktinngåelse

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Skanska fikk kontrakt om bygging av tunnel Fløen - Kronstad

 • Hva skjer nå i Fyllingsdalen?

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Informasjon i forbindelse med byggearbeider langs Hjalmar Brantings vei utenfor Oasen senter.

 • Vi arrangerte markedsdag for entreprenører 23.mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

 • Vi inviterer entreprenører til markedsdag 23. mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

 • Status oppdatering mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Vi har god fremdrift i prosjektet.  I Fylllingsdalen kan vår entreprenør Marti AS vise til en etablert tverrforbindelse inne i de to tunnelene. Dette gjør det lettere å snu og frakte stein ut av tunnelen,  dermed reduseres støybelastningen i området.

 • Kontraktinngåelse

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  NCC vant kontrakten om bygging av entreprisen D16 i Hjalmar Brantingsvei i Fyllingsdalen

 • Folkemøte i Aulaen Haukeland skole

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  175 fremmøte da Bybanen Utbygging arrangerte  informasjonsmøte for naboer til bybaneutbygging i Fløen, Haukeland og Kronstadområdet ved Haukeland skole.

 • Informasjonsmøte

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging inviterer til møte torsdag 28. mars i Aulaen Haukeland skole for naboer til bybaneutbygging i Fløen, Haukeland og Kronstadområdet.

 • Status oppdatering for mars

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Langs hele traseen fra Fyllingsdalen, Kristianborg, Kronstad, Fløen til Store Lungegårdsvann pågår det grunnarbeid for byggetrinn 4.

 • Status oppdatering februar

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Det skjer litt av hvert langs byggetrinn 4 til Oasen for tiden. I Fyllingsdalen fyres det av ett par salver hver dag. Det vil fortsatt gå noen uker før de er kommet inn i fjellet.

 • Klar for første salve i Fyllingsdalen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Førstkommende fredag melder vår entreprenør Marti at de vil sprenge første salve. Få oversikt over når de skal sprenge ved å melde deg inn i SMS tjenesten

 • Status oppdatering januar

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Arbeidene er godt i gang med stor aktivitet fra ADO til Fyllingsdalen

 • Få SMS varsel på mobil

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Anleggsarbeidet under Løvstakken er igang. Sikre deg SMS varsel på mobilen, så er du forberedt på hva som skjer

 • Folkemøte i Fyllingsdalen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  150 fyllingsdøler fant veien til Fyllingsdalen VGS tirsdag 15. januar.  Møte var preget av høy temperatur og spørrelyst blant de fremmøtte.

 • Status oppdatering desember

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Hektisk aktivitet i Fløen, Kronstad, Fjøsanger og Fyllingsdalen

Se mer