Filtrer på byggetrinn

 • Arkeologiske utgravninger

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Det skal utføres arkeologiske utgravninger i Parsellhagen i Fløen. Formålet er å studere hvordan jordbruk har pågått i tidligere tider ved å undersøke ulike sjiktninger i jordsmonnet.

 • SMS varsling

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Varslingstjeneste for Kronstad området

 • Omlegging av høyspenttrase i Løbergsalléen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen utbygging skal legge om eksisterende høyspenttrase til en midlertidig trase i forbindelse med bygging av bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

 • Anleggstart i Fyllingsdalen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Mandag 19. februar startet vår entreprenør Vassbak & Stol tilrigging på parkeringsplassen i Vestre Sælemyr borettslag. (D10)

 • Referat fra informasjonsmøte på Kronstad

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  I et orienteringsmøte på Gimle skole i kveld ble beboerne fra Kronstadområdet presentert for aktivitetene Bybanen Utbygging planlegger i Kronstadområdet frem til ferdigstilling av traseen til Fyllingsdalen i 2022.

Se mer