Filtrer på byggetrinn

 • Arbeider pågår

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Status oppdatering langs traseen Byparken - Oasen

 • Informasjonsdag

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Successful information day for technical contractors

 • Entrepriseoversikt for 4. byggetrinn

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  I kommende måneder vil det bli lyst ut en rekke nye entrepriser på Bybanens 4. byggetrinn til Fyllingsdalen

 • Bybane drone

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging følger anleggsarbeidenes fremdrift via drone

 • Offisielt åpnet

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Gang og sykkelbroen over Fjøsangerveien ved Kristianborg ble i går åpnet

 • Åpning av gangbro

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  I Fjøsangerveien ved Grønnestølsveien åpner Bybanen Utbygging gangbro over Fjøsangerveien. Gangbroen erstatter undergang i området.

 • Åpent informasjonsmøte

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Tirsdag 16. oktober kl 18 inviterer Bybanen utbygging og Bergen kommune til informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen/Årstadgeilen

 • Endringer i Fjøsangerveien

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Fjøsangerveien holdes nattestengt fra klokken 22:00 til 05:30 i perioden 8. til 21. oktober.

 • Avhending av Bybanen sin driftsbygning på Kronstad

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging ønsker å avhende driftsbygningen på Kronstad, slik at ny eier kan gjenbruke bygget på annen tomt. Driften på Kronstad skal legges ned, og driftsbygningen på ca 540m² skal avhendes.

Se mer