Filtrer på byggetrinn

 • Støyprognoser

  SentrumKronstad  

  For området AdO - Fløen - Ulriksdal - Haukeland - Kronstad er det utarbeidet en egen prognose over forventet støy.

 • Hva skjer nå i Fløen?

  SentrumKronstad  

  Nå flytter vi snart huset i parsellhagen med heisekran.  Det store kirsebærtreet  er nå tatt ned, men vil bli erstattet av et lindetre som står på "tre-hotellet" på Stend.

 • Nå sprenger vi snart tunnelen under Haukeland

  SentrumKronstad  

  Neste uke starter tunnelarbeidet fra Kronstad mot Haukeland. Les mer om noen enkle forholdsregler ved sprenging, og hvordan du kan få sprengingsvarsel på sms.

 • Kontraktinngåelse

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Skanska fikk kontrakt om bygging av tunnel Fløen - Kronstad

 • Hva skjer nå i Fyllingsdalen?

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Informasjon i forbindelse med byggearbeider langs Hjalmar Brantings vei utenfor Oasen senter.

 • Vi arrangerte markedsdag for entreprenører 23.mai

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen  

  Bybanen Utbygging skal i forbindelse med byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge flere bygg og elementer. Blant annet skal det bygges en sjakt og gangtunnel i forbindelse med den underjordiske holdeplassen ved Haukeland Universitetssjukehus.

Se mer