Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

  • Kronstadtunnelen klarmeldt for arbeid

    Kronstad
    Jernbanetunnelen på det gamle Kronstadsporet skal bli gang- og sykkeltunnel. I mars starter arbeidet med å utvide tunnelprofilet. Sprengstoffhunder har nå klarert tunnelen fri for gamle eksplosiver.
  • Hva skjer på Mindemyren i februar?

    Mindemyren
    Kanalen begynner virkelig å finne sin form, og nå begynner også arbeidet med å bygge sykkelundergangen ved Minde allé. Med dette arbeidet blir det også endringer i kjøremønsteret både for bilister og syklister i Kanalveien Sør.  I Kanalveien nord blir det nattarbeid i forbindelse med graving av kabelgrøft. Se illustrasjoner og tekst for en beskrivelse av arbeidet som skal gjøres.
Se mer

Følg oss på sosiale medier

Snarveier

Informasjon om støy i anleggsperioden

Les mer om støy

Ansatte i Bybanen Utbygging

Ansatte i Bybanen Utbygging