13 millionar kroner til omstilling og nyskaping

Næringsutvikling

Bruk av offshorefartøy til forsyning av rein energi til cruiseskip. Effektivisering av vedlikehald og modifikasjon av brønnkontrollutstyr. Satsing på vekst og omstilling innan digitalisering og sirkulærøkonomi. Dette var berre nokre av dei 13 prosjekta som i år fekk omstillingsmidlar.