Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
Send søknad!

Aktuelt

Prosjektveka i gang

Prosjektveka i gang

Den årvisse prosjektveka er i gang på Manger folkehøgskule. Denne veka er den vanlege timeplanen oppløyst og elevane jobbar saman på tvers av linjene for å skape ei framsyning som må vere klar til fredag. Elevane har altså kun fem dagar frå dei startar måndag morgon til forestillinga skal vere klar for scenen fredag kveld.

Fornøgd utviklingsminister

Fornøgd utviklingsminister

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har i starten av året besøkt fleire folkehøgskular og er imponert over det han har sett. Så langt har han besøkt Rødde, Kristiansand og Bømlo folkehøgskular, og han planlegg å avleggje fleire skular besøk i løpet av året. For folkehøgskulane er det viktig, inspirerande og kjekt at ein statsråd tek seg tid til å verte betre kjent med skuleslaget.

Sjå fleire saker