Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring

Les meir om skulen her.

Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
Send søknad!

Aktuelt

Vellukka innslusing

Vellukka innslusing

I desse tider er det ikkje utan risiko å få elevar frå heile landet tilbake på skulen etter ferie med familien. Manger folkehøgskule er no ferdige med ein ti dagar lang innslusingsperiode. Me har i denne perioden hatt ekstra sterke smittevernstiltak, samt obligatorisk koronatesting av elevar og tilsette. Så langt har me heldigvis unngått å få smitte inn på skulen.

Søkje folkehøgskule?

Søkje folkehøgskule?

1.februar startar opptaket til nytt skuleår på folkehøgskulane over heile landet, men det er allereie no mogeleg å sende inn søknad. På folkehøgskule er det førstemann til mølla, så jo tidlegare du søkjer, dess større er sjansen for at du får plass på den linja du ynskjer. Du kan finne lenke til søknadskjema på heimesida til Manger folkehøgskule eller på www.folkehogskole.no.

Sjå fleire saker