Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring

Les meir om skulen her.

Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
Send søknad!

Aktuelt

Prosjektveka 2021

Prosjektveka 2021

Den årvisse prosjektveka på Manger folkehøgskule nærmar seg sitt klimaks med digital framsyning fredag 26.nov. Denne veka har timeplanen vore oppløyst og elevane har i staden jobba med å lage og øve inn ei konsertforestilling på kun fem dagar. Snakk om ekstremsport!

Haustavslutning med konsert

Haustavslutning med konsert

Dagen før haustferien er det tradisjonelt tid for foreldrefest på Manger folkehøgskule. Desverre kom gjenopninga av landet litt for seint til at me kunne planleggje og gjennomføre ein slik fest, men konsert har me det siste halvanna året lært oss å gjennomføre digitalt. Dagane før haustferien var elevane i full gang med opptak i storsalen.

Sjå fleire saker