Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

PRAKTISK INFORMASJON

Utvidet søknadsfrist om lån og stipend for våren 2020

Elevar og studentar får utvida moglegheit til å søkje om lån og stipend, i tillegg blir reglane for rapportering av fråvær og avbrot for heile vårsemesteret 2020 endra. 

Les mer om utvidet søknadsfrist her


På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elevar og studentar får moglegheit til å søkje om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søkje var opphavleg 15. mars, men søknaden opnar etter planen igjen tysdag 24. mars.
 
Den utvida søknadsfristen gjeld både studentar i høgare utdanning og elevar i andre utdanningar, som ikkje har søkt om støtte innan 15. mars, eller ikkje har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. Dei som allereie får fullt lån og stipend, kan ikkje få meir og skal derfor ikkje søkje.

Brosjyre for Laksevåg og Bergen maritime vgs

Korona in English and other languages

Important information about Korona in English and other languages: https://www.vestlandfylke.no/om-oss/beredskap/korona/korona.informasjon-pa-fleire-sprak/

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

 https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2020/stottetelefon-for-elevar-i-koronatiden/?fbclid=IwAR0BcctaJCXpO3E5X3kptllVJAJDF3LSj9SBH24deCU6fKxXKQ5VrrqLwRI 

«Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.NB: Åpningstiden utvides til kl 1800 !

Her kan du også få oppdatert informasjon frå FHI

AKTUELT

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.

Sjå fleire sakar