Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

PRAKTISK INFORMASJON

Skulesamanslåing

Hausten 2020 vert Laksevåg vgs og Bergen Maritime vgs slått saman til ein skule. I samband med dette vert det utarbeida ei heimeside for den nye skulen. Denne vil bli tilgjengeleg i løpet av november. 

Laksevåg Vgs vil flytte til Bergen Maritime sine lokaler frå August 2020.

Heimesida til den nye skulen er under arbeid.

Sjå vår nye brosjyre

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga er ei årlig undersøking der elevar får seie meininga si om læring og trivsel i skulen.
Svara vert brukt av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre.

Elevundersøkelsen skal finne stad i veke 49. Informasjon er i tillegg til norsk tilgjengeleg på engelsk, ararbisk, dari og tingrinja.

Ta kontakt med skulen om du ønskjer denne tilsendt.

 Informasjon om undersøkinga

AKTUELT

Sjå fleire sakar