Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Elevundersøkinga 2021

I veke 47 skal vi gjennomføre elevundersøkinga.

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. 

Informasjon til foreldre og foresatte

Korleis får føresette tilgang til Visma InSchool  

VIS hentar informasjon om elevens føresette frå det sentrale folkeregisteret (DSF). Føresette som er registrert med foreldreansvar i DSF, overførast med namn og folkeregistrert adresse.

Av omsyn til personvernet kan vi ikkje hente informasjon om føresette til elevar over 18 frå DSF. Elevar over 18 kan etter samtykke tillete skulen å gi føresette tilgang til VIS. I slike tilfeller må føresette registrerast manuelt.

 

Korleis logge seg på Visma InSchool