Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

STØTTETELEFON

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.»
Link: Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemie

STENGDE SKULAR

Skulen er stengd inntil vidare.
Vi har telefontid kvar dag kl.09.00 - 10.00 og 13.00 - 14.00.
Eller send oss ein e-post på post.kvv@vlfk.no så svarer vi så snart vi kan.
 

Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Regjeringa har opna for at elevar på vg2 og vg3 yrkesfag kan få noko av opplæringa på skulen frå og med 27. april. Vi vil legge ut meir informasjon om dette over påske. Alle elevane skal følgje nettopplæringa slik den var før påske etter oppsett timeplan frå og med tysdagsmorgon den 14 april. 

Kvv infoside Korona-pandemien

Regjeringa har bestemt å avlyse alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020. Alle elever får vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst. 
UDIR: Alle eksamener for på 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

KORONA-INFO PÅ FLEIRE SPRÅK

Nasjonalt senter for flerkluturell opplæring (NAFO) har på sine sider samla informasjon om korona på fleire språk. Meir info her:

Korona-informasjon på fleire språk

 

 

Informasjon til born og unge om det nye koronaviruset

 

 

FOLKEHELSEINSTITUTET

VESTLAND FYLKE

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.

VESTLAND FYLKE