Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

 

Sommarstengt skule.

Administrasjonen ved Kvinnherad vidaregåande skule er sommarstengt frå og med 13. juli til og med 31 juli. Dersom du har behov for duplikatutskrift av kompetansebevis eller vitnemål må du ta kontakt med skulen innan tysdag 7. juli.

 Elev-PC 2020/ 2021

 06.07.2020 vil det verta opna for bestilling av elev-pc.

Informasjon om årets modellar finn du i lenkja under.
Maskinane blir i år levert av Komplett.no og elevane kan velge mellom tre modeller (to Windows-maskinar, og ein Mac).

Elev-PC for skuleåret 2020/2021
KVV- infoside Korona-pandemien

Korona-info

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.
Link: Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemie

Korona-informasjon på fleire språk

 

KVV- infoside Korona-pandemien

 

Informasjon til born og unge om det nye koronaviruset

 

 

FOLKEHELSEINSTITUTET

VESTLAND FYLKE

VESTLAND FYLKE