Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Skriftleg eksamen våren 2020 er avlyst

Då kom beskjeden om at alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule er avlyst for våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen er avlyst. Det er enno ikkje avgjort om det er mogleg å gjennomføre munnlege eksamenar.

Udir.no

Aktuelt

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.

Nyhetsarkiv