Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Hugs å søkje om stipend

Søk innan 15. november dersom du vil ha støtte frå Lånekassen for haustsemesteret 2018.

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søkje for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søkje på nytt.

Stipend frå Lånekassen