Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Siste nytt : Korona virus

Skulen har og ei eigen Facebookside, som vert flittig brukt. Bruk lenka under eller søk etter Fusa vidaregåande skule direkte på Facebook.

Heiagjengen Skulen sin facebook

 

 
Film om skulen

TAF/YSK Automatisering

Frå hausten 2021 vil Fusa vgs ta inn elevar til lærefaget Automatisering som del av skulen sitt TAF/YSK-tilbod. På TAF-TIF har me fram til no hatt tilbod om å ta fagbrev innan industriteknologifaga på vg2. Frå skuleåret 2021-2022 kan ein også få opplæring i automasjon. På vg1 startar elevane på TAF/YSK-TIF og held fram på automasjon på vg2. Behovet for kompetanse innan automasjon er stort og aukande både i mekanisk industri, oppdrettsnæringa og andre bransjar i vårt område.

FAGBREV Akvakultur Teori til fagprøven

Eit samarbeid mellom Vestland Fylkeskommune Fusa vgs og
Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland
Akvakultur er ei teknologisk avansert og eksportretta næring basert på biologisk produksjon. Det er ei næring i rask endring med omsyn til produksjonsregimer, arter og rammevilkår. I næringa vert det stilt krav til kvalitet i prosesser og produkt, og næringa etterspør yrkesutøvarar med kjennskap til marknaden og innsikt i næringa si rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.
 
Kursstad Kanalveien på Minde, Bergen (alt. Fusa vgs Eikelandsosen etter kor deltakarane kjem frå).
Kursperiode Medio februar 2021 – eksamen november 2021
Kurspris pr. pers Kr. 17.000,-
Kursopplegg Kombinasjon av klasseromsundervisning og nettundervisning på dagtid (ca 20 samlinger). Kan justerast etter avtale med deltakarane.
 
Eksamen 5t skriftleg eksamen for praksiskandidatar (privatisteksamen)
Kompetansenivå Med bestått eksamen har du fullført den teoretiske delen fagprøva og kan melda deg opp til den praktiske delen (når du har til saman 5 års relevant praksis).
Innhald Kurset følgjer U.dir sine læreplanar og skal hjelpa deg fram mot eksamen!
Hovudområde er Røkting og drift + Produkt og kvalitet.
 
Påmelding Innan 10.01.21 via e-post gudbjorg.osk.hjartardottir@vlfk.no
Har du spørsmål, kontakt Bjørg Samuelsen tlf 97724055 eller Gudbjørg Hjartardottir tlf 47687851

 

Les meir om Elev-PC