Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon til foreldre og elever ved skulen

Skulen starter med eit nytt administrativt system og informasjon rundt fråvær, vurderingar, timeplan vil vera åpent for elev og foreldre. Enkel kommunikasjon mellom lærar/elev/foreldre bør også skje her. Dette gjeld elever under 18 år

Visma informasjon
Logg inn VIS
innføring for foresette i visma inSchool
innføring i visma inSchool for elever

Korona info

 Unntak fra fraværsregelen

Skulen sin facebook

 

Heiagjengen Hjelpetelefoner for elever Film om skulen

TAF/YSK Automatisering

Frå hausten 2021 vil Fusa vgs ta inn elevar til lærefaget Automatisering som del av skulen sitt TAF/YSK-tilbod. På TAF-TIF har me fram til no hatt tilbod om å ta fagbrev innan industriteknologifaga på vg2. Frå skuleåret 2021-2022 kan ein også få opplæring i automasjon. På vg1 startar elevane på TAF/YSK-TIF og held fram på automasjon på vg2. Behovet for kompetanse innan automasjon er stort og aukande både i mekanisk industri, oppdrettsnæringa og andre bransjar i vårt område.

 
Les meir om Elev-PC