Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

NAV-rådgjevar

Silje Devik kan hjelpe deg med utanomfaglege utfordringar som gjer det vanskeleg å fokusere på skulen. Du finn ho på kontoret v/kjøkenet måndag og torsdag eller du kan ta kontakt på sms, IT's Learning eller Facebook.  

477 19 898

Helsesjukepleiar

Mari G. Rosseland er på skulen kvar tysdag og onsdag, og er på kontoret ved kjøkenavdelinga. 

904 13 559 

 

Busstreik??

Bussjåførar i Vestland er tenkne ut i streik komande laurdag. Vert det streik vil dette og gjelde skulekøyring. Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse Bjørn Lyngedal oppfordrar elevar til å kome på skulen "at dei går, sykler eller blir køyrd av andre familiemedlemmer". 

NB! Skulen har 7 syklar som elevar kan låne! 😃

Elevar som må vere heime grunna manglande skuleskyss må melde frå til faglærar om det. Skulen vil leggje til rette for undervisning for dei (følg med på Its'Learning). Elevar som ikkje kjem seg til skulen vil ikkje få fråvær.

FØLG MED I MEDIA OM DET VERT STREIK ELLER IKKJE.

Aktuelt

Kanotur

Kanotur

RM og FBIE på kanotur i gymmen. Me lånte kanoane til Friluftsrådet Fitjar, og padla utover i Hellandsfjorden. Det vart ei GOD oppleving!

Skulestart på plenen

Skulestart på plenen

I dag starta i underkant av 200 elevar det nye skuleåret i skodda på plenen utanfor skulen.

Sjå fleire saker