Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Fløen
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Mindemyren Nord
 • Mindemyren Sør
 • Oasen senter
 • Spelhaugen
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Sprengning i Store lungegårdsvann

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Vi vil starte med sprenging for å stabilisere fyllingen i Store Lungegårdsvann kommende uke, uke 26. Det vil bli brukt lydsignal for å varsle, før sprenging utføres. Vår entreprenør NNC ber publikum om å følge anvisning gjort av personell på stedet.
 • Reguleringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen vedtatt

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Bystyret vedtok i bystyremøte 21. juni planene for samtlige delstrekninger til Bybanen til Fyllingsdalen. Bystyrets vedtak er i tråd med byrådets anbefaling og revidert planforslag fra Plan- og bygningsetaten.
 • Utfylling langs Store Lungegårdsvann

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Vi er i gang med utfylling av riggområdet inne i viken ved AdO. Siltgardinen som skal hindre spredning av forurenset og grumset vann er på plass. Foreløpig fyller vi bare fra land med gravemaskin med lang «arm».
 • Arbeidet med utfylling i Store Lungegårdsvann startet opp

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  NCC har startet opp utfylling i Store Lungegårdsvann. De vant anbudet som består i å fylle ut i overkant av 500 000 kubikkmeter med steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann.
Se mer
Byggetrinn 3

Lagunen - Flesland

 • Lagunen
 • Råstølen
 • Sandslivegen
 • Sandslimarka
 • Kokstad
 • Birkelandsskiftet
 • Kokstadflaten
 • Flesland
 • Den 21. april ble Bybanen mellom Birkelandsskiftet og Flesland åpnet
 • Strekningen Lagunen- Birkelandsskiftet åpnet 15. august 2016
 • Ca. 43 min. kjøretid fra Byparken til Flesland
 • 17. august 2017 åpner Avinor ny terminal
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Lagunen - Flesland

 • Flesland kunsten er på plass.

  Flesland
  Bybanekunsten på Flesland er nå på plass. Det har vært gjennomført tre konkurranser for kunstprosjektet langs bybanetraseen mellom Lagunen og Flesland terminal.
 • Første bybane til flyplassen

  Lagunen - Flesland
  – Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.
 • Bybanefesten

  Lagunen - Flesland
  Bilder fra åpningsfesten
 • Nå åpner Bybanens tredje byggetrinn

  Lagunen - Flesland
  Akkurat nå åpnes tredje byggetrinn mellom Lagunen og Birkelandsskiftet. Her er en liten artikkel om hva vi åpner i dag, bildet er tatt 16. august 2013, varafylkesordfører Mona Haugland Hellesnes har tatt første spadestikk. I dag tre år etter er det lagt ned nesten 2 millioner arbeidstimer for å bygge tredje byggetrinn.
Se mer