Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Møllendal
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Kanalveien
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal
 • Spelhaugen
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • SMS varsling

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Varslingstjeneste for Kronstad området
 • Omlegging av høyspenttrase i Løbergsalléen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Bybanen utbygging skal legge om eksisterende høyspenttrase til en midlertidig trase i forbindelse med bygging av bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.
 • Anleggstart i Fyllingsdalen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Mandag 19. februar startet vår entreprenør Vassbak & Stol tilrigging på parkeringsplassen i Vestre Sælemyr borettslag. (D10)
 • Referat fra informasjonsmøte på Kronstad

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  I et orienteringsmøte på Gimle skole i kveld ble beboerne fra Kronstadområdet presentert for aktivitetene Bybanen Utbygging planlegger i Kronstadområdet frem til ferdigstilling av traseen til Fyllingsdalen i 2022.
Byggetrinn 3

Lagunen - Flesland

 • Lagunen
 • Råstølen
 • Sandslivegen
 • Sandslimarka
 • Kokstad
 • Birkelandsskiftet
 • Kokstadflaten
 • Flesland
 • Den 21. april ble Bybanen mellom Birkelandsskiftet og Flesland åpnet
 • Strekningen Lagunen- Birkelandsskiftet åpnet 15. august 2016
 • Ca. 43 min. kjøretid fra Byparken til Flesland
 • 17. august 2017 åpner Avinor ny terminal
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Lagunen - Flesland

 • Kunst for alle

  Bergen sentrum - Nesttun
  Kunst for alle I Norge er kunst langs ein kollektivtrasé ikkje vanleg. Her er Bergen i ei særstilling, og inspirasjon er mellom anna henta frå Frankrike. Bybanekunsten gjer kvardagen og reisa rikare. Bybanen sitt kunstprogram er finansiert gjennom Bergensprogrammet, eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Private aktørar som DNB og BKK har og gjeve stønad. Ein kunstkomité med brei representasjon har valt ut kunsten.
 • Flesland kunsten er på plass.

  Flesland
  Bybanekunsten på Flesland er nå på plass. Det har vært gjennomført tre konkurranser for kunstprosjektet langs bybanetraseen mellom Lagunen og Flesland terminal.
 • Første bybane til flyplassen

  Lagunen - Flesland
  – Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.
 • Bybanefesten

  Lagunen - Flesland
  Bilder fra åpningsfesten
 • Nå åpner Bybanens tredje byggetrinn

  Lagunen - Flesland
  Fra Lagunen til Birkelandsskiftet. I dag, tre år etter er det lagt ned nesten 2 millioner arbeidstimer på strekningen.
Se mer