Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

Sentrum: Nye spor til Fyllingsdalen legges i sommer

Fra 13. juni til 9. august blir det intens jobbing med å legge nytt spor og sporvekslere ved den nye holdeplassen i Kaigaten og legge sporvekslere for linje 2 utenfor Bystasjonen. Beboere og næringsliv må i denne perioden dessverre påregne støyende arbeider og arbeid gjennom hele døgnet.

Se mer

Følg oss på sosiale medier

Snarveier

Informasjon om støy i anleggsperioden

Les mer om støy

Ansatte i Bybanen Utbygging

Ansatte i Bybanen Utbygging