Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Møllendal
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Kanalveien
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Åpning av gangbro

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  I Fjøsangerveien ved Grønnestølsveien åpner Bybanen Utbygging gangbro over Fjøsangerveien. Gangbroen erstatter undergang i området.
 • Åpent informasjonsmøte

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Tirsdag 16. oktober kl 18 inviterer Bybanen utbygging og Bergen kommune til informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen/Årstadgeilen
 • Endringer i Fjøsangerveien

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Fjøsangerveien holdes nattestengt fra klokken 22:00 til 05:30 i perioden 8. til 21. oktober.
 • Avhending av Bybanen sin driftsbygning på Kronstad

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Bybanen Utbygging ønsker å avhende driftsbygningen på Kronstad, slik at ny eier kan gjenbruke bygget på annen tomt. Driften på Kronstad skal legges ned, og driftsbygningen på ca 540m² skal avhendes.
 • Information day

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Information day for technical contractors 12th November 2018 in Bergen. Monday 12th November, Start registration 11:00, start presentation 12:00
Se mer
Byggetrinn 3

Lagunen - Flesland

 • Lagunen
 • Råstølen
 • Sandslivegen
 • Sandslimarka
 • Kokstad
 • Birkelandsskiftet
 • Kokstadflaten
 • Flesland
 • Den 21. april ble Bybanen mellom Birkelandsskiftet og Flesland åpnet
 • Strekningen Lagunen- Birkelandsskiftet åpnet 15. august 2016
 • Ca. 43 min. kjøretid fra Byparken til Flesland
 • 17. august 2017 åpner Avinor ny terminal
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Lagunen - Flesland

 • Kunst for alle

  Bergen sentrum - Nesttun
  Kunst for alle I Norge er kunst langs ein kollektivtrasé ikkje vanleg. Her er Bergen i ei særstilling, og inspirasjon er mellom anna henta frå Frankrike. Bybanekunsten gjer kvardagen og reisa rikare. Bybanen sitt kunstprogram er finansiert gjennom Bergensprogrammet, eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Private aktørar som DNB og BKK har og gjeve stønad. Ein kunstkomité med brei representasjon har valt ut kunsten.
 • Flesland kunsten er på plass.

  Flesland
  Bybanekunsten på Flesland er nå på plass. Det har vært gjennomført tre konkurranser for kunstprosjektet langs bybanetraseen mellom Lagunen og Flesland terminal.
 • Første bybane til flyplassen

  Lagunen - Flesland
  – Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.
 • Bybanefesten

  Lagunen - Flesland
  Bilder fra åpningsfesten
Se mer