Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Bystasjonen
 • Fløen
 • Haukeland sjukehus
 • Kronstad
 • Mindemyren
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal
 • Bybanen Utbygging og utførende entreprenører arbeider under strenge rammer for støy i byggeperioden
 • De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted
Mer om støy og alternativt oppholdssted

Saker som angår Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Katolsk festdag i Fyllingsdalstunnelen

  KristianborgSpelhaugen
  Tunnelarbeiderne fra 14 nasjoner markerte 4. desember skytsengelen Santa Barbaras festdag med en messe inne i Fyllingsdalstunnelen.
 • Beboermøte Kronstad

  SentrumKronstad
  For beboere i området Kronstad holder Bybanen Utbygging et beboermøte 28. november i forbindelse med arbeid med bybaneutbygging i Kronstadområdet.
 • Nattarbeid i Haukelandsveien

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  En midtrabatt skal fjernes i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien i tidsrommet mandag 18. til torsdag 21. november.
 • Beboermøte Ulriksdal

  SentrumKronstad
  For beboere i området Ulriksdal og Haukelandsbakken holder Bybanen Utbygging et beboermøte 19. november i forbindelse med bybanetunnelen og den underjordiske holdeplassen ved Haukeland.
Se mer
Bybanen Utbygging har fått ansvar for utbygging av trolley linjen

Sentrum - Laksevåg

 • Trolleybusslinje til Laksevåg
 • Type: Kollektiv
 • Ferdig: Desember 2020

Saker som angår Sentrum - Laksevåg

Se mer
Byggetrinn 3

Lagunen - Flesland

 • Lagunen
 • Råstølen
 • Sandslivegen
 • Sandslimarka
 • Kokstad
 • Birkelandsskiftet
 • Kokstadflaten
 • Flesland
 • Den 21. april ble Bybanen mellom Birkelandsskiftet og Flesland åpnet
 • Strekningen Lagunen- Birkelandsskiftet åpnet 15. august 2016
 • Ca. 43 min. kjøretid fra Byparken til Flesland
 • 17. august 2017 åpner Avinor ny terminal
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Lagunen - Flesland

 • Kunst for alle

  Bergen sentrum - Nesttun
  Kunst for alle I Norge er kunst langs ein kollektivtrasé ikkje vanleg. Her er Bergen i ei særstilling, og inspirasjon er mellom anna henta frå Frankrike. Bybanekunsten gjer kvardagen og reisa rikare. Bybanen sitt kunstprogram er finansiert gjennom Bergensprogrammet, eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Private aktørar som DNB og BKK har og gjeve stønad. Ein kunstkomité med brei representasjon har valt ut kunsten.
 • Flesland kunsten er på plass.

  Flesland
  Bybanekunsten på Flesland er nå på plass. Det har vært gjennomført tre konkurranser for kunstprosjektet langs bybanetraseen mellom Lagunen og Flesland terminal.
 • Første bybane til flyplassen

  Lagunen - Flesland
  – Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.
 • Bybanefesten

  Lagunen - Flesland
  Bilder fra åpningsfesten
Se mer